Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Хоригдлуудад нийгэмшүүлэх төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгууллаа

Хоригдлуудад нийгэмшүүлэх төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгууллаа

Өвөрхангай аймаг дахь ШШГГ нь хоригдлуудыг нийгэмшүүлэх төлөвлөгөөний дагуу  хоригдлуудад 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр аймгийн Эрүүл мэндийн газраас мэргэжилтэн  Ц.Сонинбаяр, О.Цэрэндулам нар “Тамхины хор хөнөөл” сэдвээр, хуяглан хүргэлтийн офицер ахмад Ч.Отгонбаатар 04 дүгээр сарын 14-ны өдөр “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй” сэдвээр сургалтуудыг тус тус зохион байгууллаа.

1 3 4

Scroll To Top