Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Ахмад настнуудыг аймгийн БОЭТ-д нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлж шинжилгээ,оношлогоонд хамрууллаа.

Ахмад настнуудыг аймгийн БОЭТ-д нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлж шинжилгээ,оношлогоонд хамрууллаа.

Өвөрхангай аймаг дахь ШШГГ нь ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны “Ахмад настны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 03 дугаар албан даалгаврын  хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр байгууллагын ахмад настнуудыг аймгийн БОЭТ-д нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлж  шинжилгээ,оношлогоонд хамрууллаа.

2 3 4

Scroll To Top