Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Ахмадуудын санал хүсэлтийг хүлээн авч, эрүүл мэндийн үзлэг хийлээ

Ахмадуудын санал хүсэлтийг хүлээн авч, эрүүл мэндийн үзлэг хийлээ

Өвөрхангай аймаг дахь ШШГГ нь ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны “Ахмад настны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр ахмад настнуудтай уулзан, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч, ахмадуудад эрүүл мэндийн үзлэг хийж зөвлөгөө өглөө.

1 2 4 5

Scroll To Top