Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтны мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдав

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтны мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдав

Тус газраас Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газартай хамтран Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтны мэргэшүүлэх сургалтанд  хуяглан хүргэлтийн ажилтан, ахмад Ч.Отгонбаатарыг хамруулж, сеттификат олгогдлоо.IMG_1368

Scroll To Top