Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / “ЦЭРГИЙН ДОТООД АЛБАНЫ ДҮРЭМ”-ээр сургалт зохион байгуулав

“ЦЭРГИЙН ДОТООД АЛБАНЫ ДҮРЭМ”-ээр сургалт зохион байгуулав

Өвөрхангай аймаг дахь ШШГГ нь 2018 онд алба хаагчдын дунд зохион байгуулж буй албаны сургалтыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу амжилттай зохион байгуулан ажиллаж байна.
“ЦЭРГИЙН ДОТООД АЛБАНЫ ДҮРЭМ”-ээр Цагдан хорих байрны дарга, дэд хурандаа Б.Батжаргал алба хаагчдад хичээл сургалт зохион байгуулсан бөгөөд өмнөх 7 хоногт авсан сорилын шалгалтын дүнг танилцуулж, сорилын зөв хариултыг алба хаагчдад тайлбарлан, харилцан ярилцлаа. /2018.03.19-ний өдөр/IMG_2036 IMG_2051

Scroll To Top