Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Хувийн ашиг сонирхолын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах талаар сургалт оров

Хувийн ашиг сонирхолын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах талаар сургалт оров

2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр Хувийн ашиг сонирхолын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах талаар Өвөрхангай аймгийн засаг даргын тамгын Хүний эрх, авилга, ашиг сонирхолын зөрчлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Д.МӨНХЦЭЦЭГ  алба хаагчдад сургалт оров

IMG_0605 IMG_0609

Scroll To Top