Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Сумдын засаг дарга нарт хууль сурталчлах, хамтран ажиллах яриа, танилцуулга хийв

Сумдын засаг дарга нарт хууль сурталчлах, хамтран ажиллах яриа, танилцуулга хийв

2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч М.Ганбаяр Өвөрхангай аймгийн сумдын засаг дарга нартай Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны чиглэлээр хууль сурталчлах, хамтран ажиллах яриа, танилцуулга хийв. Мөн Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны гарын авлагуудыг тараан өгч ажиллав.

27747505_908265669346624_4861952692832303408_o 27747521_908265656013292_445280970819160614_o

Scroll To Top