Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нартай уулзалт зохион байгуулав

Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нартай уулзалт зохион байгуулав

2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр ХӨТЯЭАХ шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Б.Жаргалмаа сумдын хэсгийн төлөөлөгч нартай хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа, албадлагын арга хэмжээ зэргийг хэрэгжүүлэх, хууль сурталчлах, хамтран ажиллах чиглэлээр яриа хийлээ

27798013_907681616071696_8958277639638304193_o

Scroll To Top