Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч М.Ганбаяр аймгийн Цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч нарт хичээл сургалт оров

Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч М.Ганбаяр аймгийн Цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч нарт хичээл сургалт оров

2017.11.20-ны өдөр “Эрүүгийн хэргийн талаархи шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа-Хорихоос өөр төрлийн ял” сэдвийн хүрээнд тус газрын тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч М.Ганбаяр аймгийн Цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч нарт хичээл сургалт оров. Цаашид хууль журмыг хэрэгжүүлэн хамтран ажиллахад ихээхэн ач холбогдолтой сургалт болж өнгөрлөлөө.23668833_863745530465305_4963700766101875238_o 23669012_863745533798638_863719600087767707_o

It breaks down down the concepts and skills into can you do my homework by https://justdomyhomework.com manageable chunks.
Scroll To Top