Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын цэргийн хэргийн мэдлэг, цэрэгжилч, жагсаалч байдлыг сайжруулах аян зохион байгууллагдаж байна

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын цэргийн хэргийн мэдлэг, цэрэгжилч, жагсаалч байдлыг сайжруулах аян зохион байгууллагдаж байна

Тус газар нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын баталсан “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын цэргийн хэргийн мэдлэг, цэрэгжилч, жагсаалч байдлыг сайжруулах аян зохион байгуулах удирдамж”-ийн дагуу газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/52 дугаар тушаалаар аян зохион байгуулах удирдамж, төлөвлөгөөг батлан, холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. Тухайлбал: 2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр Зэвсэгт хүчний 256 дугаар ангитай хамтран “Цэргийн алба хаагчийн эрх, үүрэг, хариуцлага”, “Цэргийн дүрэмт хувцас өмсөх дүрэм”, “Цэргийн жагсаалын дүрэм” зэрэг сэдвүүдээр танхимын сургалт, жагсаалын бэлтгэл дадлагыг зохион байгуулан, биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

11 8

75

3 2

Here’s what https://edit-proofread.com/ to do next – writer’s relief, inc.
Scroll To Top