Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга, хурандаа М.Алтан-Очир тус албаны үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга, хурандаа М.Алтан-Очир тус албаны үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга, хурандаа М.Алтан-Очир   2017 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр тус албаны үйл ажиллагаатай танилцлаа.

тус албаны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт болон шийдвэр гүйцэтгэх тасаг, цагдан хорих байрны үйл ажиллагаа, өвөлжилтийн бэлтгэл ажил, засвар тохижилтын ажлын явцтай танилцан, нийт алба хаагчидтай уулзалт хийж, тэдний санал хүсэлтийг сонссон юм.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой шинээр батлагдан гарсан хууль, журмуудыг үйл ажиллагаандаа нэг мөр ойлгон хэрэгжүүлж ажиллах, иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулах үүрэг чиглэл өгөв.

JU5A9045JU5A9075    JU5A9059JU5A9063JU5A9065 JU5A9052JU5A9093 - Copy

Write about the both views and state your message own opinion.
Scroll To Top