Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / “ИРГЭДЭД ОЙР ЭРХ ЗҮЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД СУМДАД АЖИЛЛАА.

“ИРГЭДЭД ОЙР ЭРХ ЗҮЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД СУМДАД АЖИЛЛАА.

2017 онд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас хууль зүйн салбарын хэмжээнд “ИРГЭДЭД ОЙР ЭРХ ЗҮЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ” болгон зарласан, мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд “ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ” зорилт дэвшүүлсэн. Дээрх зорилтуудын хүрээнд тус албанаас Өвөрхангай аймгийн 11 сум, 11 багт “БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР” байрлуулж ажиллахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Баруунбаян-Улаан сумын Засаг дарга Д.Баатарчулуун, Нарийнтээл сумын Засаг дарга Б.Сугар нартай суманд мэдээллийн самбарыг тогтмол ажиллуулах, шийдвэр гүйцэтгэгч нарт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахад туслалцаа үзүүлж байх хамтран ажиллах тухай санамж бичигт гарын үсэг зурж, БАРУУНБАЯН-УЛААН, НАРИЙНТЭЭЛ сумын төвүүдэд самбар байршуулан сумын иргэдэд албаны талаар танилцуулга, мэдээлэл хийж ажиллаа.
Уг самбараас иргэд Албаны талаарх товч мэдээлэл, шүүхийн шийдвэртэй гүйцэтгэх баримт бичгийг албадан гүйцэтгүүлэх хүсэлт гаргах, хоригдогсон этгээдүүдэд зөвшөөрөх зүйлс, төлбөрт үйлчилгээ, авлигын талаар, дуудлага худалдааны зар, өргөдөл гомдол гаргах болон бусад цаг үеийн мэдээ мэдээллийг авах боломжтой юм.
20170405_112051 20170404_100502 20170405_112912 20170404_095223 20170404_100733 20170404_094821

Friluftsliv ist ein norwegisches phnomen, das schwer zu bersetzen bachelorarbeit schreiben lassen bachelorschreibenlassen.com ist.
Scroll To Top