Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ НАРЫН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО.

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ НАРЫН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО.

Өвөрхангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны шийдвэр гүйцэтгэгч нарын 02 дугаар улиралын зөвлөгөөн 2017 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр боллоо.
Уг зөвлөгөөнөөр 04 дүгээр сард явуулсан дотоод хяналт шалгалтын дүнг танилцуулж, цаашид зөрчлийг арилгах талаар албаны дарга хугацаатай үүрэг өгсөн.
Мөн зөвлөгөөнөөр 05 дугаар сард зохион байгууллагдах “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА”-ны өдөрлөгийн бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэх талаар шийдвэр гүйцэтгэгч бүрт тусгайлан ажлыг хувиарлан даалгасан. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Т.Одгэрэл зөвлөгөөний үеэр албаны даргын тушаал хүлээн авсан иргэний гүйцэтгэх баримт бичгийн талаарх мэдээлэл өгч, хорихоос өөр төрлийн ялын чиглэлээр буюу “Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах ялын хэрэгжилт” 02 сарын аяны явцын талаар танилцуулж үүрэг чиглэл авлаа.IMG_0779 IMG_0785 IMG_0786 IMG_0787

With some of your core requirements finished, pay someone to do homework eventually you will be able to take concentration and specialization courses.
Scroll To Top