Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / “Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах ялын хэрэгжилт” 2 сарын аян

“Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах ялын хэрэгжилт” 2 сарын аян

“Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах ялын хэрэгжилт” 2 сарын аяны хүрээнд Аймгийн прокурорын газрын ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих туслах прокурор, хууль цаазын ахлах зөвлөх А.Золжаргал, Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч М.Ганбаяр, Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Т.Одгэрэл нар тус албанд бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах ялтай ялтнуудад холбогдох хууль, журмын талаар яриа танилцуулга хийж, санамж үйлдэн хувийн хэрэгт хавсаргаж ажиллаа.IMG_0633 IMG_0642 IMG_0654

Internationalism the belief that nations must engage in international essayclick.net problem solving.
Scroll To Top