Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / “ШАТАР”, “ДАРТС”-ЫН ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО.

“ШАТАР”, “ДАРТС”-ЫН ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/05 дугаар тушаалаар “СҮЛД” БТСХ-ны 10 жилийн ойн нэрэмжит 10 төрөлт тэмцээний удирдамж батлагдсан.
Дээрх тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор тус албаны даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/15 дугаар тушаалаар 10 төрөлт тэмцээний удирдамж батлагдан түүний эхний 2 төрөл болох “ШАТАР”, “ДАРТС”-ын тэмцээнүүд 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр алба хаагч нарын дунд амжилттай зохион байгууллагдлаа. “Шатар”-ын тэмцээнд тэргүүн байрыг албаны дарга, дэд хурандаа Д.Батгэрэл, дэд байрыг хянагч, дэд ахлагч Т.Болдоо нар эзэллээ. “Дартс”-ын  тэмцээнд эрэгтэй төрөлд төлөөлөгч, ахмад Ж.Наваантуяа, эмэгтэй төрөлд ХТББайцаагч, дэслэгч Б.Тогтохжаргал нар тус тус эзэллээ.  2017.02.06IMG_8200IMG_8192 IMG_8193

Scroll To Top