Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / АЛБА ХААГЧИД ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАВ.

АЛБА ХААГЧИД ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАВ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАНЫ АЛБА ХААГЧИД 2017 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГӨӨ ГАРГАН, АЛБАНЫ ДАРГАТАЙ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГЭЭ БАЙГУУЛЛАА. 2017.01.30

IMG_8039 IMG_8067 IMG_8091IMG_8072  IMG_8077

Scroll To Top