МЭДЭЭЛЭЛ

Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургуулийн “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх мэргэжлийн сургалтанд иргэдийг бүртгэж байна.img148

Scroll To Top