Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / АЛБА ХААГЧИД ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГЭЭ ДҮГНҮҮЛЛЭЭ.

АЛБА ХААГЧИД ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГЭЭ ДҮГНҮҮЛЛЭЭ.

Алба хаагчид 2016 оны албаны даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээгээ дүгнүүллээ. Гэрээ дүгнэхэд алба хаагчид ажлын хавтас, ажлын дэвтэр, хичээлийн дэвтэрээ давхар шалгуулан зохих үнэлгээ авсан. Гэрээ дүгнэх үеэр алба хаагчдаас сорилын шалгалт авч, дадлага ажил хийлгэлээ.

20161201_15333420161201_153420

Scroll To Top