Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / ТУС АЛБА ӨВЛИЙН ХУВЦСАНД ШИЛЖЛЭЭ.

ТУС АЛБА ӨВЛИЙН ХУВЦСАНД ШИЛЖЛЭЭ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/210 дугаар тушаалыг 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр нийт бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж, өвлийн хувцсанд шилжиж, хувцасны үзлэг явууллаа.

20161030_10183320161030_101709

Scroll To Top