Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Ялтнуудыг бясалгалын сургалтанд хамрууллаа.

Ялтнуудыг бясалгалын сургалтанд хамрууллаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр баталсан ”Хорих  ял эдлэгсдэд зориулсан бясалгалын хөтөлбөрийн хүрээнд” Өвөрхангай аймгийн  ”Баярлалаа” бясалгалын төвтэй гэрээ байгуулан албаны аж ахуй үйлчилгээнд ял эдэлж буй  7 ялтныг бясалгалын сургалтанд хамрууллаа.                                                                                                                                    5                                           10

Scroll To Top