Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / “Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд сургалт зохион байгууллагдлаа.

“Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд сургалт зохион байгууллагдлаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд “Монгол хэл бичгийн мэдлэгийг сайжруулах”, “Бичгийн соёл, албан бичгийн найруулга” гэсэн сэдвүүдээр Өвөрхангай аймгийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн монгол хэл бичгийн багш монгол улсын зөвлөх багш Л.Адьяасүрэн алба хаагчдад сургалт орлоо.                                                                                        8

Scroll To Top