Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Алба хаагчдын сургалт

Алба хаагчдын сургалт

“Оюуны хөгжлийн институт”-ын захирал, Улаанбаатар хот дахь Өвөрхангай аймгийн Залуучуудын холбоны тэргүүн, “MLC book camp” номын клубын тэргүүн Ц.Адъяа алба хаагчдад “Илтгэх урлагт суралцах хөгжүүлэх” “Харилцааны менежмент” гэсэн сэдвүүдээр 2 цагийн сургалт явуулсан.

6                                                    7

Scroll To Top