Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Алба хаагчдын сургалт

Алба хаагчдын сургалт

Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн газрын Архидан согтуурахтай тэмцэх тасгийн дарга, дэд хурандаа Р.Амаржаргал “Архидан согтуурахтай тэмцэх түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр 1 цагийн сургалтыг албаны сургалтын танхимд явууллаа.

3                                                       4

Scroll To Top