Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / АЛБА ХААГЧДЫН СУРГАЛТ

АЛБА ХААГЧДЫН СУРГАЛТ

“Отгонтэнгэр” их суруулийн багш, Монголын Лектор төв, Оюуны хөгжлийн институтын сургагч багш Ү.Амарбат алба хаагчдад “Авилгаас урьдчилан сэргийлэх нь”, “Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын тогтолцоо” гэсэн сэдвүүдээр 2 цагийн сургалт лекц явуулсан.                              1                                                   2

Scroll To Top