Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / “АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ” ЧИГЛЭЛЭЭР 2016 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ” ЧИГЛЭЛЭЭР 2016 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

SCAN_20161103_114811641SCAN_20161103_114845138

Scroll To Top