Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд 2019-2020 оны Хичээлийн шинэ жилийн баярыг угтан “ҮРЭЭ ХАЙРЛА, ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛ” сэдвийн хүрээнд иргэдэд хууль тогтоомж, байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан, хүүхдийн тэтгэлэг, төлбөр барагдуулах ажиллагааны талаар мэдээлэл өгч, өр төлбөргүй гэсэн тодорхойлолтыг иргэнд үнэ төлбөргүй олгож, хэрэглэгчийн үнэлгээг санал асуулгын хуудсаар авч ажиллалаа.

4 5 6

 

Scroll To Top