Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зар

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зар

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЗАР

 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаяг, байршил

Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177.4-д заасан санал болгох доод үнийг тохиролцсон болон үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 50 хувь  

Хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч

1 Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн 411 дүгээр байрны 18 тоот 76,52 мкв талбайтай, 3 өрөө орон сууц 43.769.440 Дэслэгч Л.Оюунцэцэг 89086062
2 Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн 411 дүгээр байрны 21 тоот 52 мкв талбайтай, 2 өрөө орон сууц 29.744.000 Дэслэгч Л.Оюунцэцэг 89086062
3 Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн 411 дүгээр байрны 24 тоот 52 мкв талбайтай, 2 өрөө орон сууц 29.744.000 Дэслэгч Л.Оюунцэцэг 89086062
4 Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн 411 дүгээр байрны 30 тоот 52 мкв талбайтай, 2 өрөө орон сууц 29.744.000 Дэслэгч Л.Оюунцэцэг 89086062

Өвөрхангай аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн ХОЁРДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр 10 цагт тус газрын 305 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10 цагаас 17 цаг 00 минутын хооронд  Өвөрхангай аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 106 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Бүртгүүлэхдээ:дэнчин төлсөн баримт нэг хувийг мөн дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн биеэр өгч хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ. Хаяг: Өвөрхангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар.

Холбоо барих утас: 70323230, 89086062

Scroll To Top