Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЗАР

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЗАР

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР

 

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЗАР

 

 

 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаяг, байршил

Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177.1-д заасан санал болгох доод үнийг тохиролцсон болон үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 70 хувь  

Хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч

1 Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн 411 дүгээр байрны 18 тоот 76,52 мкв талбайтай, 3 өрөө орон сууц 61.277.216 төгрөг Дэслэгч Л.Оюунцэцэг 89086062
2 Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн 411 дүгээр байрны 21 тоот 52 мкв талбайтай, 2 өрөө орон сууц 41.641.600 төгрөг Дэслэгч Л.Оюунцэцэг 89086062
3 Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн 411 дүгээр байрны 24 тоот 52 мкв талбайтай, 2 өрөө орон сууц 41.641.600 төгрөг Дэслэгч Л.Оюунцэцэг 89086062
4 Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн 411 дүгээр байрны 30 тоот 52 мкв талбайтай, 2 өрөө орон сууц 41.641.600 төгрөг Дэслэгч Л.Оюунцэцэг 89086062
5 Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн 411 дүгээр байрны подволь, зоорийн хэсэг 324 мкв талбайтай 109.672.836,7 төгрөг Дэслэгч Л.Оюунцэцэг 89086062
6 Арвайхээр сумын 6 дугаар баг, 36-372 тоот 180 мкв талбайтай хийд, гандан,  3600 мкв  газар, хашаа 76.942.982,9 төгрөг Дэслэгч Л.Оюунцэцэг 89086062

 

Өвөрхангай аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 11 цагт тус газрын 305 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдрийн 09 цагаас 17 цаг 30 минутын хооронд  Өвөрхангай аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 203 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Бүртгүүлэхдээ: Дэнчин төлсөн баримт нэг хувийг мөн дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн биеэр өгч хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ. Хаяг: Өвөрхангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Холбоо барих утас: 70323230, 89086062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top