Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Жендэр ба хүний эрх сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

Жендэр ба хүний эрх сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсийн эрүүл мэндийн бодлого зохицуулалтын  жендэр хариуцсан мэргэжилтэн Р.Наранцэцэг 2019 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр “Жендэр ба хүний эрх” сэдвийн хүрээнд танхимын сургалт алба хаагчдад зохион байгууллаа

IMG_9379 IMG_9384

Scroll To Top