ДЭЛХИЙ НИЙТЭД ТАРХААД БАЙГАА КОРОНАВИРУСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2020 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар БНХАУ–н Ухань хотод дэгдсэн Коронавирусын өвчний тохиолдол илэрсэнээс хойш цаг алдалгүй байгууллагын өрөө тасалгаанд өдөр бүр  агааржуулалт салхижуулалтыг 4-ээс доошгүй удаа хийлгэж, жавелионий 0,015%-ийн уусмалтай чийгтэй цэвэрлэгээг тогтмол хийж, хаалганы бариул болон хүний гар хүрч болох газруудад өдөрт 2-3 удаа ариутгаж халдваргүйжүүлэн  халдвараас урьдчилан сэргийлж ажиллаж байна.

Back to top button