Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / “Нэг цэгийн үйлчилгээ бүхий албан контор, цагдан хорих байр”-ны барилга баригдаж дуусан, улсын комисс хүлээн авлаа

“Нэг цэгийн үйлчилгээ бүхий албан контор, цагдан хорих байр”-ны барилга баригдаж дуусан, улсын комисс хүлээн авлаа

Тус газар нь ШШГЕГын хөрөнгө оруулалтаар “Нэг цэгийн үйлчилгээ бүхий албан контор, цагдан хорих байр”-ны барилга баригдаж дуусан,  2018 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр улсын комисс авлаа.IMG_6148 IMG_6151 IMG_6164 IMG_6167 IMG_6193 IMG_6201 IMG_6220 IMG_6241 IMG_6251 IMG_6272 IMG_6275 IMG_6284 IMG_6289 IMG_6306 IMG_6308 IMG_6317 IMG_6328 IMG6395

Scroll To Top