Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэжлийн түвшинг үнэлэх шалгалтад бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж байна

Төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэжлийн түвшинг үнэлэх шалгалтад бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж байна

МУ-ын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Төрийн албаны зөвлөлийн дарга нарын 2018 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 265/72 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, төрийн жинхэнэ алба хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулахтай холбогдуулан Газрын дарга дэд хурандаа Д.Батгэрэл “Үндсэн хууль”-иар 1 цаг, “Төрийн албаны тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгаар 2 цагийн  хичээл сургалтыг зохион байгуулж, тестээр сорилын шалгалт авч, онолын мэдлэгийг бататган ажиллаж байна.

IMG_5766 IMG_5767 IMG_5771

Scroll To Top