Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа

Тус газраас алба хаагчдад орох хичээл сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр “Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийн талаар Өвөрхангай аймаг дахь Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс мэргэжилтэн урьж сургалт зохион байгууллаа.

IMG_5838 IMG_5844

Scroll To Top