Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Өвлийн улирлын дүрэмт хувцсанд шилжив

Өвлийн улирлын дүрэмт хувцсанд шилжив

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/176 дугаар “Өвлийн улирлын дүрэмт хувцсанд шилжүүлэх тухай” тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тус газрын бие бүрэлдэхүүний албаны бэлэн байдлыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр  шалган, алба хаагчийн дүрэмт хувцасны үзлэгийг хийж, жагсаалын бэлтгэлийг зохион байгууллаа.IMG_5809 IMG_5813 IMG_5828 IMG_5832

Scroll To Top