Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Харуул хамгаалалтын ажилчдын зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

Харуул хамгаалалтын ажилчдын зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

Тус газар нь 2018 оны II-р улирлын харуул хамгаалалтын зөвлөгөөнийг дараах байдлаар зохион байгууллаа. Үүнд:

  1. Албаны бэлэн байдал
  2. Баримт бичиг хөтлөлт
  3. Хяналт аюулгүй байдал

Зөвөлгөөнөөр харуул хамгаалалтын ажлын ололт амжилт, алдаа дутагдлыг хэлэлцэж газрын дарга дэд хурандаа Д.Батгэрэл үүрэг өгч “Хорих байрны аюулгүй байдлыг хангах болон үзлэг нэгжлэгийг сайжруулах” 20 хоногийн аянг зохион байгуулахаар шийдвэр гаргалаа.

IMG_4430

IMG_4427

Scroll To Top