Home / Хүний нөөцийн заавар

Хүний нөөцийн заавар

ШШГБ-ЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЗААВАР

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2013 оны 07 сарын 04 өдөр                                                                                      Дугаар А/128                                                                              Улаанбаатар хот Хүний нөөцийн заавар батлах тухай Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалт, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top