Home / ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ Шийдвэр гүйцэтгэгч нь ял шийтгэлгүй, шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтаар тэнцсэн Монгол Улсын иргэн байна. Сонгон шалгаруулалтыг хоёр жилд нэг удаа явуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд энэ хугацаанаас өмнө сонгон шалгаруулалтыг зарлан явуулж болно. Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн оролцогчийг ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top